19 Şubat 2010 Cuma

İngiltere Eğitim Sistemi Üzerine Bir İnceleme...

Daha önceden de söz verdiğim üzere İngiliz Eğitim Sistemini genel olarak anlatacak bir yazı yazma zamanı geldi. Buraya geleli beş ay gibi bir süre oldu, geldiğim ilk ayı hatırlıyorum da sistemi kafamda oturtmakta oldukça zorlanmıştım. Çünkü Türkiye'deki sistemden farklı kendine özgü kuralları ve esneklikleri olan bir sistem. Keşke bizde de olsa diyeceğim güzel yanları olan, ama bunun yanında kötü yanları da olan bir sistem. Bunu yazımın devamını okudukça sizde anlayacak ve bana katılacaksanız.


Burada eğitim üç yaşında zorunlu olmayan Nursery School (ana sınıfı) ile başlıyor. Ana sınıfına gitmek zorunlu değil, ama buradaki öğrencilerin çoğunluğu ana sınıfına gidiyor. Ondan sonra beş yaşında zorunlu eğitim başlıyor. Ve bu ükede zorunlu eğitim 11 yıl sürüyor. Yani beş yaşında okula başlayan bir öğrenci on altı yaşına kadar eğitim görüyor. Ayrıca herhangi bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler iki yıl daha lise eğitiminin devamını okumak zorundalar. Yani üniversite okumak isteyen bir öğrenci eğer ana sınıfına da gitmişse yaklaşık 15 yıl okumak zorunda. Hiç ders dinlemese bile yine aklında bir şeyler kalır değil mi :)

3-5 yaşları arası zorunlu olmayan Nursery School (ana sınıfı) demiştik. Öğrenci Nursery School'u bitirdikten sonra altı yıllık Primary School serüveni başlıyor. Primary School'da iki yıllık "Key Stage 1" denilen bir seviye ile dört yıllık "Key Stage 2" denilen seviyeye ayrılmış. Primary School yaş ve sınıf olarak bizim ilköğretimin ilk bölümüne denk ama gösterilen derslere baktığınızda hiçte öyle değil. 

Primary School'da öğrencilere;

-Art and Design(Sanat ve Dizayn)
-Design and Technology(Dizayn ve Teknoloji)
-English(İngilizce)
-Geopraphy(Coğrafya)
-History(Tarih)
-Information and Communication Technology(Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
-Mathematics(Matematik)
-Music(Müzik)
-Physical Education(Beden Eğitimi)
-Science(Bilim) gibi dersler veriliyor.
Ayrıca Religious Education(Din Eğitimi)'de Key Stage 1 ve 2 de verilmek zorunda.

(http://curriculum.qcda.gov.uk sitesinden alıntıdır, verilen derslerde okuldan okula değişiklik görülebilir.)

Derslerde görsellik çok ön planda. Zaten buradaki Primary School'lara gittiğinizde koridorlarda o kadar çok sosyal faaliyetler var ki bir şeylere çarpmadan yürümek zor. Yani bir önceki cümlem biraz abartı mı oldu bilemiyorum ama bu ülkede öğrencilere yaptırdıkları her aktiviteyi sınıflarda veya koridorlarda sergiliyorlar. Burada ilköğretim öğrencinin yaratıcılığın geliştiği bir dönem olarak görülüyor ve onunla ilgili eğitimlere ağırlık veriliyor.

Altı yıllık Primary School bittikten sonra Secondary School başlıyor. O da üç yıllık "Key Stage 3" ile iki yıllık "Key Stage 4" seviyelerinden oluşuyor. Burada Key Stage 3 bizim ilköğretimin ikinci bölümüne denk sayılır. Key Stage 4 ise ortaöğretimin ilk iki yılına denk sayılabilir.

"Key Stage 3" seviyesinde öğrencilere;

-Art ve Design(Sanat ve Dizayn)
-Design and Technology(Dizayn ve Teknoloji)
-Geopraphy(Coğrafya)
-ICT(Information and Communication Technology-Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
-Modern Foreign Languages(Modern Yabancı Diller-içinde Türkçe'de var)
-Physical Education(Beden Eğitimi)
-Citizenship(Vatandaşlık)
-English(İngilizce)
-History(Tarih)
-Mathematics(Matematik)
-Music(Müzik)
-Science(Bilim)
-Religious Education(Din Eğitimi) dersleri gösteriliyor.

"Key Stage 4" seviyesinde ise öğrencilere;

-Citizenship(Vatandaşlık)
-ICT(Information and Communication Technologies-Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
-Physical Education(Beden Eğitimi)
-English(İngilizce)
-Mathematics(Matematik)
-Science(Bilim)
-Religious Education(Din Eğitimi) dersleri gösteriliyor.

(http://curriculum.qcda.gov.uk sitesinden alıntıdır, verilen derslerde okuldan okula değişiklik görülebilir.)

Zorunlu eğitimin kısa özeti;

Key stage 1: Ages 5-7 (Years 1-2)
Key stage 2: Ages 7-11 (Years 3-6)
Key stage 3: Ages 11-14 (Years 7-9)
Key stage 4: Ages 14-16 (Years 10-11)

Genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse burada Key Stage 1-2-3 seviyelerinde verilen eğitim Türkiye ile karşılaştırdığımızda gerçekten çok hafif kalıyor. Eğitimde öğrenci katılımı ve öğrenci becerileri ön planda. Ayrıca burada Türkiye'den farklı olarak öğretmenler öğrencilere sınav yapıp not vermiyor. Öğrenciler sınav olarak Key Stage 1-2-3 eğitimlerinin her birinin sonunda SAT(Standart Attainment Tests) denilen ülke geneli sınavlara giriyorlar ama burada öğrencilerin seviyeleri değil, okulların başarıları ölçülüyor. Başarısız olan okullar uyarılıyor. Okullarda öğretmenler sınav yapıyor ama not karşılığı yok, sadece öğrencinin durumunu görmek için. Bundan dolayı öğrenciler için sınıfta kalma diye bir şey de yok. Öğrenci dersine çalışmıyorsa veya istenilen aktiviteleri yapmıyorsa, uyararak, ailesiyle konuşarak veya kurallar çerçevesinde ceza vererek katılımını sağlayacaksınız. Bunun dışında öğretmenin çok fazla yaptırım gücü yok.

Ayrıca iyi bir karşılaştırma veya değerlendirme yapmak için öğrencileri sınıfa göre değilde yaşa göre değerlendirmekte fayda var. Çünkü İngiltere'de zorunlu eğitimin 5 yaşında, Türkiye'de ise 7 yaşında başladığını düşünürsek tahminen burada 9.sınıftaki bir öğrenci yaş olarak Türkiye'de ilköğretimin 7.sınıfında oluyor.

Buraya kadar gelmişken yazmadan da geçemeyeceğim. Bu ülkede çocuk hakları çok önemli. Çocuğun ister öğretmeni olun ister ailesi olun çocuğa kesinlikle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayamazsınız. Yani ilköğretimden itibaren çocuklara, onlara karşı yapılabilecek olan herhangi bir fiziksel veya psikolojik müdahalede hemen çocuk ve aile ile ilgili sosyal hizmetleri aramaları konusunda eğitim veriliyor. Ailenin çocuğa karşı uygulamış oldukları bir şiddette sosyal hizmetler çocuğu ailenin elinden rahatlıkla alabilme yetkisine sahip. Çocuklarda küçük yaştan itibaren haklarını öğrendikleri için anne-babası olsun öğretmeni olsun fark etmez onları şikayet etmekle tehdit edebiliyor. Buna Türk öğrencileri de dahil edebilirim. (Türk velilerden bizzat duyduğum bir alıntıdır.) Bu kuralla ilgili doğru yönler var, çünkü özellikle bu tür yabancı ülkelerde çocuk istismarı ve çocuğa uygulanan fiziksel şiddet üst boyutlarda. Bu nedenle çocukları koruyucu çok kesin ve katı kurallar var, kanunların asıl çıkma sebebi de bu. Ama küçük yaştaki çocuklara bu kadar hakkı verdikten sonra da onlara oyuncak olmak bu işin bir çıkmazı. Bundan dolayı da buradaki öğrenciler çok özgür, çok sorumsuz ve başına buyruk. Bu da ister istemez buradaki eğitimde seviyeyi düşürüyor. Bu yazdıklarım ise genel görüntünün bir özeti, istisnalar tabii ki mevcut.

Burada asıl eğitim "Key Stage 4" ile başlıyor. "Key Stage 4" öğrencilere üniversite yolunun açılacağı bir dönem olduğu için bu dönemde girilecek olan sınavlarda çok büyük önem taşıyor. Bu 14-16 yaşları arasını kapsayan iki yıllık bir süreç. Öğrenciler bu dönemde üniversitede gitmek isteyecekleri bölümleri düşünerek zorunlu derslerle birlikte seçmeli dersler seçiyorlar ve bu derslerden yılın belli dönemlerinde GCSE(General Certificate of Secondary Education) denilen Türkiye'deki yeni sınav sistemine benzer sınavlara giriyorlar. Bu sınavlar öğrencinin 2 yıllık eğitim hayatında belli aralıklarla devam ediyor. Öğrencinin düşük aldığı bir sınava diğer dönemde tekrar girme şansı var. İki yıl içinde GCSE'den girdikleri sınavlarda başarılı olan öğrenciler A-Level (Advanced Level) denilen kendilerini üniversiteye veya bir mesleğe hazırlayan kurslara yönlendiriliyorlar. Burada da iki yıl daha eğitim görüp, yine bu eğitim dönemi içinde oldukları sınavlardan aldıkları puanlara göre üniversitelere başvuruyorlar. Sonra da üniversite hayatı.

Bu ülkede dikkatimi çeken diğer bir husus ise burada öğrencilerin okulda oldukları ve ülke geneli yapılan SAT, GCSE ve A-Level dahil oldukları tüm sınavlar klasik oluyor. Yani burada test diye bir şey yok :) Peki nasıl oluyor derseniz, en başından anlatayım. GCSE ve A-Level sınavları için örnek veriyorum. Burada Türkiye'deki ÖSYM benzeri Edexcel, AQA, OCR v.b. gibi özel sınav yapan kuruluşlar mevcut. Okullar bu kuruluşlarla anlaşma yaparak öğrencileri sınavlara hazırlıyorlar. Ayrıca okullar ders ders farklı kuruluşlarla anlaşma imkanlarına da sahip. Örneğin herhangi bir okul Matematik için Edexcel ile anlaşmış olsun. Okul öğrencilere Edexcel'in kitabını esas alarak eğitim veriyor. Bu kitaplar'da National Curriculum(Ulusal Müfredat) 'a uygun olarak hazırlanmış kitaplar. Kuruluşlar müfradata uygun kalmak şartıyla konuları istedikleri sırada verebiliyorlar. Lineer veya modüler olarak eğitim modelleri mevcut. Onun için kuruluşların kitaplarında farklılıklar olabiliyor. Öğrenciler yılın belli dilimlerinde sınavlara giriyorlar. Sınavlar klasik olarak yapılıyor. Ve sınavları bu kuruluşların bünyesinde çalışan görevli öğretmenler okuyup değerlendiriyor. Evet yanlış duymadınız sınavları kontrol edip değerlendiren öğretmenler var. Hani bir zamanlar ÖSYM başkanının sınavda açık uçlu sorular soracağız (yani klasik soru) diye gündeme getirip sonra ardından kıyamet koparılan böyle bir şey nasıl olur, sınavları nasıl adaletli okuyacaksınız diye itiraz edilen ve söylendiğiyle kalınan sistem İngiltere'de yıllardır uygulanıyor. İlk geldiğimde buna ben de şaşırmış ve çocuklara sormuştum. Peki adaletsizlik olmuyor mu diye? Çocuklarda bu soruma şaşırmış ve niye olsun ki demişlerdi :) Her sorunun belli bir puanı var, sorunun yapılış yoluna belli bir puan ve doğru sonuca da belli bir puan verilip değerlendirme yapılıyor. Çocukların cevabı ilginç değil mi? Artık sizler buradan ne ders çıkarmak isterseniz çıkarın.

Kısaca üniversite eğitimine gelirsek İngiltere'de genel olarak lisans eğitimi üç yıl, yüksek lisans bir yıl ve doktora ise üç yıl sürüyor.

İngiliz Eğitim Sistemi ile ilgili şimdiye kadar edindiğim izlenimlerim bu kadar. Zaman içinde yeni bilgiler edindikçe buraya eklemeye devam edeceğim.

İlerleyen zamanlarda ise "İngiltere'de Türk Okulu" nu ve "İngiltere'de Yaşam" ı anlatmaya çalışacağım sizlere...

En kısa zamanda görüşmek dileğiyle...

Selamlar

Ahmet

116 yorum:

 1. merhabalar ahmet kardeşim.Öncelikle paylaşımların ve yazıların için sana teşekkür ediyorum.İngiltere günlüğünü bugün ancak görebildim ve okuyabildim.Özellikle iki fotoğraf ve iki fark tesbitin çok hoşuma gitti ve beni çok etkiledi.Eğitim sistemimizi sorgulama anlamında yön verici diye düşünüyorum.Gurbetin zorluğunu çok fazla yaşamamış biri olarak empati kurmaya,seni anlamaya çalışıyorum.Zor olduğuna eminimi.Ancak kültürel ve sosyal paylaşım anlamında sana farklı bakış açıları katacağıda kesin.Bendeniz senin pencereden bakmaya çalışan ve farklı kültürel etkileşimleri merak eden bir öğretmen olarak,türki cumhuriyetler öğretmen seçme sınavına gireceğim.Sınav mart sonu yapılacak.Açıkçası bazı çekincelerim var.Senden isteğim kendi perspektifinden ve psikolojinden bana fikir yolu açman.Düşündüklerini paylaşırsan sevinirim.Sağlıcakla kal. Aydın -İncirliova Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Ömer AKDOĞAN

  YanıtlayınSil
 2. Merhaba Ömer hocam. İyi dileklerin için teşekkür ederim. Bu yolun zor olduğu kesin, ama kazanımları da inkar edilemez. Ben yurtdışına gelmeden önce yurtdışında çalışmış çok kişiyle konuştum. Bana onların dediğini sana da söyleyebilirim. Yurtdışı zor ama gidip görmek lazım. Bu içinde bulunduğun akvaryumdan çıkıp denize girmek gibi bir şey. Anlatılması zor, ancak yaşayarak öğrenilebilir.

  Ayrıca bloğu takip edenler için söylüyorum. Aklıma yeni şeyler geldikçe ve yeni şeyler öğrendikçe bu bölümü güncellemekteyim. Bilginize..

  YanıtlayınSil
 3. Ahmet bey selamlar sizden mümkünse bir ricada bulunacağım. bana Avrupa ülkelerinde okutulan beden eğitimi dersi müfredat programı lazım. Avrupa ülkelerindeki beden eğitimi dersi ile bizde uygulanan beden eğitimi dersi programının karşılaştırılması bilgilerine ulaşamıyorum. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim saygılar iyi çalışmalar. A.Kadir BEGEÇ Beden Eğitimi Öğretmeni

  YanıtlayınSil
 4. Kadir Bey selamlar. Beden eğitimi ile ilgili karşılaştırmalı bilgileri aradığınızı söylemişsiniz. Karşılaştırmalı olarak bu bilgileri internette bulmanız zor. Ama eğer İngiltere için "Beden Eğitimi" müfredatını istiyorsanız http://curriculum.qcda.gov.uk (ulusal müfredat sitesi) sitesinde Search kısmına "Physical Education" yazıp aratırsanız Beden Eğitimi ile ilgili tüm müfredat bilgilerine ulaşabilirsiniz. Hangi sınıf için bilgi istediğinizi bilmediğim için genel olarak bilgi verdim. Sınıflar için bilgilerde yukarıdaki yazıda mevcut, bilgileri oradan alabilirsiniz. Selamlar..

  YanıtlayınSil
 5. ben 14 yasındayım ve yazmaya cok meraklıyım. bi kitap yazmaya karar verdim ve kitabımda ingiltrede yasayan bi cocuğu anlatıcam yazdıklarınız cok işime yarıcak coook tesekkür ederim

  YanıtlayınSil
 6. Merhabalar. Ben Ingiltere'de nasıl öğretmen olduğunuzu merak ettim. Kısa süreli değişim programı gibi birşey mi? Yoksa sürekli orada mı? Saygılar

  YanıtlayınSil
 7. Merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında Türk vatandaşlarımızın bulunduğu bölgelere görevli olarak öğretmenler gönderiyor. Görev süresi en az 1 yıl, en fazla 5 yıl olmak üzere. Bununla ilgili belirli şartlar mevcut. MEB'de görev yapmak, görev yılı, branş, İngilizce seviyesi, ilgili sınavı kazanmak, mülakatı geçmek,v.s. gibi. Bu şartları MEB'in Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasından öğrenebilirsiniz. Selamlar..

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. haberler için teşekkürler...

   Sil
  2. Ahmet Bey,MEB de görev sadece ücretli öğretmen olarak yaptım.İngiltere de MEB e bağlı olmadan öğretmenlik yapamaz mıyım Türk Okullarında?

   Sil
  3. Viz sorununuzu cozerseniz yapma sansiniz var.

   Sil
 8. Merhaba Ahmet Bey. Yanlış bilmiyorsam matematik öğretmenisiniz. İngiltere'de matematik dersine değil Türk Kültürü veya buna benzer bir adı olan bir derse giriyorsunuz herhalde. Ayrıca MEB de kadrolu öğretmen olmalısınız.Benim sizden isteğim öncelikle sınav sürecinin nasıl olduğunu, mülakatta neler sorulduğunu öğrenmek istiyorum. 1-2 yıldır orada olduğunuza göre orada kaç saat derse giriyorsunuz, farklı farklı okullarda mı? ve derslerde ne öğretiyorsunuz? cevaplarsanız sevinirim.
  Muammer BOZER Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi KONYA

  YanıtlayınSil
 9. merhaba ahmet bey. ben konya mehmet hanife yapıcı anadolu lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. yanılmıyorsam matematik öğretmenisiniz. orada matematik dersine değil türk kültürü diye bir derse giriyorsunuz.meb de kadrolu öğretmen olmalısınız. öncelikle sizden sınav sürecini değerlendirmenizi, mülakatta neler sorduğunu öğrenmek istiyorum. son olarak derste neler anlattığınızı anlatırsanız sevinirim.

  YanıtlayınSil
 10. Ahmet bey Merhaba,

  Ben Ingilterede yasamaya basladim ama cocugumun ilk ve orta ogretimi Turkiyede alip sonrasini yani GCSE A level ve Universite egitimi Ingilterede almasi taraftariyim.. Bunun sebebi burada sizinde bahsettiginiz gibi GCSE'ye kadar olan egitim Turkiye ile karsilastirdigimizda cok zayif kaliyor.

  Sizce bunu yapmam mumkun mu? Yada sizce fikrim mantiklimi?

  Tesekkurler

  Neslihan

  YanıtlayınSil
 11. Merhaba Neslihan hanim. Her iki taraftaki egitim sitemini gormus biri olarak size tavsiyem; eger cocugunuz universiteyi burada okuyacaksa en mantiklisi tum okulu da burada okumasidir. Burada egitimin zayif olmasi sadece egitimden kaynaklanan bir sorun degildir. Ayni sekilde Turkiye'de daha zor olmasi da egitimin daha iyi olmasina sebep degildir. Turkiye'de arz-talep dengesizligine bagli olarak ogrencilerin yaris atina cevrilmesine bagli bir zorluk vardir. Bu ulkede ailenin ilgisi ile pekala bir cocuk iyi yetisebilir. Ayrica ilkokul ve orta ogretimi Turkiye'de okuyan bir ogrencinin Turkiye'de ogrendigi Ingilizce ile GCSE ve A-Level'i almasi hemen hemen imkansiz gibidir. Bence kararlarinizi bir daha gozden gecirin.

  Ayrica takildiginiz noktalar olursa mailden sorabilirsiniz.

  Selamlar.

  YanıtlayınSil
 12. Merhabalar Ahmet Bey,
  Ben de yakin bir zaman icinde esim ve oglumla Londra ya is icin yerlesecek bir anneyim. Oraya yerlesmemiz 2012 eylul gibi olacak sanirim hersey yolunda giderse. Ben herseyi gectim , tek onem verdigim sey oglumun egitimi. Su an 6 yasinda ve eger Turkiye de kalsaydik bu eylul ilkokula baslayacakti fakat artik Londra da egitimine baslamak durumunda. Sizden oneriler almak istiyorum. Blogunuz cok guzel gercekten ve benim gibi ilk kez ailesiyle boyle bir yolculuga atilacaklar icin cok sey var anlattiginiz, hepsi cok faydali.Durum su, oglum tahmin edersiniz ki ingilizce bilmiyor. Sirketim okul masrafini karsilayacak ama yillik 5000 pounda kadarmis. Internetten baktim o fiyata ozel okul/international okul yok :( Acaba oglum orada direk devlet okuluna baslayabilir mi? Baslasa zorlanir mi? Ek derse ihtiyaci varmi? Yasi itibariyle Year 1 olacak orada sanirim, ama 1 yil kaybetmeyi goze alip orada nursery ye gitse ya da once bir dil kursuna gitse nasil olur? Oradaki arkadaslarim devlet okulunda basariri 2 ayda ingilizceyi halleder diyorlar. Okullar destek veriyormus ek ingilizce dersleri olarak. Sizler neler onerirsiniz? Ayrica vakti gelince bir yandan da Turkce ogranmesi gerekecek cunku en az 3 sene orada kalacagiz. Ulkemize dondugumuzde oranin sisteminin bizim sistemimize denkligi var mi?Simdiden cok tesekkurler ilginiz ve cevaplariniz icin.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Size ilk soyleyecegim `calm down` olacaktir. Yani sakin olun :) Buraya gelince hersey yoluna girecektir. Buraya bu konumda ilk gelecek olan siz degilsiniz, bu ulke de cok miktarda yabanci bulunmakta. Yani ingiliz sistemi yabanci dil bilmeyen ogrencilere yeterince alisik ve arkadaslarinizin da dedigi gibi ona gore onlemleri mevcut. Normalde burada zorunlu egitim 5 yasinda baslar(nursery 3-5 yas arasi) yani cocugunuz otomatik olarak turkiyede okula gitmedigi icin year 1 olarak baslayacaktir. Nursery'yi tavsiye etmem, zaten muhtemelende oraya yonlendirmezler, burada year 1 ve 2 temel egitimdir, sadece ingilizce ve cok temel seviyede matematik verirler. nursery ise daha cok oyunla gecer. Onun icin year 1 iyi bir baslangic olacaktir. Ingilizceyi kisa bir sure icinde cozecektir. Siz evde Turkce konusun, o okulda Ingilzce'yi cozecektir. Dil kursuna da gerek yok, acikcasi burada cocuklar icinde dil kursu diye birsey hic duymadim. Vize cesidine bagli olarak devlet okuluna gidebilirsiniz, emin degilim ama galiba turist vizesi disinda vize ile buraya geliyorsaniz cocugunuzun devlet okuluna gitme sansi var. Bu konuyu farkli kanallardan arastirmanizi tavsiye ediyorum.

   Sizin icin asil onemli olan yazdiginiz meseleler degil, cocugunuzun gidecegi okulun tespit edilecegi donemdir. Burada basvuracaginiz egitim ofisi sizi evinize yakin yerlerdeki bir okula yonlendirecektir. Okulun tespit edilmesi veya evinize yakin sizin istediginiz okulda bos yer bulunmasi kaldiginiz yere gore zaman alabilmektedir ve bir surectir. Onemli olan bu sureci saglikli ve cabuk bir sekilde atlatmaktir.

   Heyecaninizi anliyorum, ama emin olun hayat en kolay oglunuz icin olacaktir. Size yeni hayatinizda kolayliklar dilerim.

   Selamlarimla..

   Sil
  2. Bir sorunun cevabini unutmusun, buradaki sistemin denkligi tabii ki var.

   Sil
 13. Ahmet Bey,
  Cok tesekkur eserim uzun uzun ve aciklayici yazmissiniz.. evet cok haklisiniz sakinlesmem lazim :) hep diyorduk esimle gidelim yurtdisina orada yasayalim diye ama is ciddiye binince bazi oncelikler icin insan karar veremiyor, korkuyor. ama dediginiz cok dogru hayat en kolay oglum icin olacak zaten simdiden biraz da hevesli.
  sanirim devlet okuluna yazdirabilirim cunku sirket ici transfer vizesi ve 3 yillik calisma izniyle gidecegiz. esim ve oglum da oturma vizesi alacaklar. ben zaten daha onceden gidip ev-tasinma-okul islerini halledecegim. evde Turkce konusmak yeterli olacak ama Turkce okuma ve yazmayi nasil ogrenecek? Bir Turk okuluna ek olarak gitmeli mi ve ne zaman gitmeli?
  Ayrica bir sorum daha var kusura bakmayin vaktinizi aliyorum. Sirketim yari Fransiz yari Ingiliz bu yuzden Londra ya cocuklariyla gidenler cogu kez L’école Bilingue dedikleri yari yariya Ingilizce + Fransizca egitim veren okullara gonderiyormus. Londra haric Fransizcanin egemen oldugu ulkelerde de birimlerimiz var ( Afrika-Latin Amerika), daha sonrasinda bu ulkelere de gitme ihtimali var. Bu tur okullar bu yastaki her iki dili bilmeyen cocuklar icin agir mi gelir acaba? Bir de Fransiz milliyetciligini biliyorsunuz :) Bir cesit dislanma yasamasin sonra..
  Cok tesekkur ederim ilginiz icin ...Sizlere de iyi calismalar

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Turkce ogrenmesi icin hafta sonu Turk okullarina gondermenizi tavsiye ederim. Orada okuma ve yazmayi ogrenebilir. Dil konusunda problem olacagini sanmiyorum, burada zaten ingilizce disinda farkli dillerde ogretiyorlar. ayrica bir arkadasimin 5-6 dil bildigini dusundugumde 2-3 dil cok olmasa gerek, hatta guzel bir avantaj :) cocuklarin bu konuda alicilarinin bizden daha acik oldugu kesin. milliyetcilik konusunda birsey diyemiyecegim, burada gidecegi herhangi bir okulda da dislanmaya maruz kalabilir, ozellikle ingilizlerin yogun oldugu okullarda. ama bu tur dislanmalar buyuk cocuklar icin tehlike, kucukler genelde dislamayi bilmeyecek kadar masum oluyorlar. ogretmenler tarafindan dislanma sozkonusu olma ihtimali cok dusuk.

   Sil
 14. merhaba ahmet abi ben doğukan ben şuanda 13 bitti 14 yaşımdayım ingiltereye gittiğimde lise 1 denmi yoksa daha üst sınıftanmı başlıyacağım acaba?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Dogukan muhtemelen 10.siniftan baslayacaksin. Ama bu o kadarda onemli degil Ingiltere'deki egitim Turkiye'deki egitime gore her halukarda daha kolay.

   Sil
 15. ahmet abi ben şuanda 8.sınıfa geçtim ingiltereye geldimmi 9.sınıftanmı devam edicem birde türkiyeden gelen bir kişi için derslere alışması ne kadar zaman alır

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Ingilizce sorununu cozdugun an alisirsin.

   Sil
  2. Bu da tahmini 6 ay ile 2 yil arasi alabilir. Senin gayretine bagli olarak sure degisir.

   Sil
 16. merhabalar ben bu yıl Türkiye mantığıyla 8. sınıfa geçtim fakat liseyi Londra'da okumak istiyorum biraz araştırma yaptım ama gerekli bilgiye ulaşamadım bana yardımcı olursanız sevinirim :) teşekkürler

  YanıtlayınSil
 17. Merhaba;

  ben de bir matemaitk öğretmeniyim ancak milli eğitim kadrosunda değilim, dersanelerde ve ücretli öğretmen olarak okullarda çalıştım. ingiltere'deki Türk okullarına başvuruda bulunmak istiyorum, sürece nereden başlamalı, nasıl bir yol izlemeyliyim ? yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba degerli hocam. Su an Turk okullarinin cogunlugu MEB'in gondermis oldugu ogretmenler ve gonullu ogretmenler ile hizmetlerini surdurmekte. Birde bu okullari Turkiye'deki normal devlet okullari gibi degil de dersaneler gibi dusunmelisiniz. Tabii ki cogunlugu onlar kadar profesyonel degil. Sizin sorunuza gelince; Londra Egitim Musavilirligi sayfasinda okullarin iletisim listesi var, buyuk okullar disaridan ucretle de ogretmen calistirabilmekte. Bunun icin onceligin Ingiltere'de yasayan kisiler oldugunu da soylemeliyim. Burada sunu da gozardi etmemeniz lazim, okullara cok sayida basvuran ve mail atan ogretmen var, sizi tercih etmeleri icin cok onemli bir sebep sunmalisiniz ve ingilizceniz cok iyi seviyede olmali. Cunku sizi almaya karar veren okulun da size vize alabilmesi icin Ingilterede bu egitimi sadece sizin verebileceginizi ve bu egitimi verecek birini Britanya'dan bulamadigini ispatlamak zorunda. Yoksa size vize alamaz. Bunun da ne kadar zor birsey oldugunu tahmin edebilirsiniz. Onun disinda Ingiliz okullarinda ogretmenlik icin de sansinizi deneyebilirsiniz. Bunun icinde iyi bir ingilizceye ihtiyaciniz olacak. Bununla ilgili egitim musavirligi sitesinde yararli bir link mevcut. Ilgili linkler asagida;

   http://www.meblem.org.uk/turk_okullari.php
   http://www.meblem.org.uk/ingilterede_ogretmenlik.php

   Size kolayliklar dilerim..

   Sil
  2. olumlu sonuçlanması düşük ihitmalli bir süreç desenize :) açıklamalarınız için çok teşekkürler

   Sil
 18. merhaba. ben Türkiye'de lise son öğrencisiyim(12. sınıf) ve üniversiteyi İngiltere'de okumak istiyorum. bunun için ne yapmalıyım? ve nasıl geçiş yapabilirim?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Kendine bir universite bulup ona basvurman lazim. Bunlar genelde ozel universiteler veya senin sartlarini kabul eden devlet universiteleri olabilir. Her halukarda her iki universite tipine de yillik tahmini 10.000-15.000 arasi harc parasi yatirirsin. Kalacak yer haric. Bunlarla ilgili ayrintili ve daha saglikli bilgiyi ise yurt disi danismanlik sirketlerinden almalisin.

   Sil
 19. Ahmet bey selamlar ben daha öncede yazmıştım yukarılarda. biz 2 hafta falan oldu Londraya geleli. Herşey çok iyi gidiyor derken başımıza okulla ilgili sorun çıktı. Ben Westminster dayım SW1 gelmeden 2 ay önce Westminster Local Authority eğitim komisyonuna oglum için (Year 1 )in year admission yaptım evimize en yakın 3 devlet okulunu seçtik ve o zaman bzie bu okullarda boş yer olabilecegi söylendi. ama eylül başına kadar cevap gelmez dediler. neyse eylül oldu tabi okullar açıldı ama benim oğluma bu muhitte hiç yer yok. hatta yan muhit olan chelse de bile. ben kafayı yemek üzereyim. okul bulmak school admission team in işiymiş ama bulamıyorlar ve ben bu sistemi anlamıyorum. o kadar rahatlar ki. bana vir tane okul bulun uzak ya da yakın evde ona bakacak kimse yok ve eğitim çoktan başladı. ama bulamıyorlar buldukları okullarda bana geri dönmüyor. iyi ya da kötü bir yere başlasın çünkü zaten bizim muhitte 3 okulda bekleme listesindeyiz. bazen bu listeler 1 yıl buluyormuş sıra gelmesi. nasıl bir sistemdir bu anlayamadım????

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Degerli Ceylan hanim lutfen sabirli olun. Haklisiniz bu ulkede sinir bozucu sekilde rahat davraniyorlar. Benim Londra'daki arkadaslarimin cogunlugu sizin yasadigi turden sikintilari yasadilar ama bir sekilde hepsinin sorunlari cozuldu. Kendi kendinizi uzmenin bir anlami yok. Cevrenizde yasadiginiz Turklere danisiyor musunuz? Belki onlarin size farkli tavsiyeleri olabilir. Genelde 1 yil bekleme suresi telaffuz edilen bir sey ama genelde 2-4 ay icinde sorunlar cozuluyor. Sizinki de elbet kisa sure icinde cozulecektir..Tek yapmaniz gereken mevcut olan kanuni haklarinizi sonuna kadar kullanmaniz. Selamlar..

   Sil
 20. Mrheba Ahmet Abi ben öykü 13 yaşındayım ve liseyi ingiltere de okumak istiyorum ne yapmam lazım ????

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Oyku bu sorunun cevabi cok karmasik. Eger paraniz varsa burada ozel liselerde okuyabilirsin ama onu icin ciddi miktarda parayi aileni gozden cikarmasi lazim. (miktarini bilmiyorum) yok ben devlet okulunda okumak istiyorum dersen bu ulkeye ailenle yerlesmeniz lazim ki bunu sadece senin lisede okuman icin tavsiye etmem. Cunku bu ulkeye yeni yerlesen herkes icin hayat cok zordur burada ve vize vermemek icin ellerinden geleni yapar ingiliz hukumeti. her iki durum icinde ayrintili bilgi sahibi olmak icin yurt disina ogrenci gonderen danismanlik sirketleri gorusmeniz lazim.

   Sil
 21. ahmet bey selamlar hakan öner ben.daha öncede yazmıştım size.eğitimle ilgili forumunuz dikatlice okudum ve gerçekten yaşanmış tecrübelerden aldığımız bilgiyi hiçbiryerden alamayız.blogunuzda ceylan hanımın benim ve ailemin durumuna çok yakın olduğunu gördüm.ve ceylan hanım umarım kızı için iyi bir okul bulabilmiştir.ben kendisi ile irtibata geçmek ve yaşadıkları tecrübeleri burda yada bana mail atarak anlatmasını rica edecektim
  benimde 5 yaşında bir oğlum var ve eşimle londraya yerleştiğimizde kendimizden daha çok onu düşünüyoruz.adaptasyon vs..bu gibi konularda bilgi alabilirsek çok seviniriz.benim e-mail adresim onerhakan2003@hotmail.com.
  vermiş olduğunuz bilgiler için tekrar teşekkürler
  saygılarımla
  hakan öner

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba hakan bey. Benim blog takip veya yorumcuları ile doğrudan bir iletişimim yok ne yazık ki. Ama ceylan hanımın yaptığı yorumun altına isteğinizi yazdığınızda ona mail ile uyarı mesajı gidiyor olabilir, bu yolla ona ulaşabilirsiniz belki. Yani, mesela benim bu cevabım size mail yolu ile uyarı geliyorsa onun yorumuna yazılan cevapta ona gidecektir. Benimki bir varsayım, denemesi bedava :)

   Sil
 22. ahmet bey selamlar hakan öner ben
  biz istanbuldan ankara anlaşmamızı aldık
  ve kısmetse 30 martta londradayız.size bir şey sormak istiyorum
  5 yaşında bir çocuğumuz var.geldiğimizde devlet okullarına kayıt ettirebilme şanımız varmı?en azından onun içinde bir alışma süresi olur.bilginiz varmı bu durumdan?
  saygılarımla
  hakan öner

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba. Oncelikle hayirli olsun diyeyim :) Kaldiginiz yerdeki council'a (belediye) basvurarak devlet okulu icin basvuruda bulunabilirsiniz. Ama bu sene okul bulunamayabilir. Bu konuyu cok dert etmeyin. Eylulde gelseydiniz bu sorun olabilirdi ama su durumda en kotu ihtimal eylule kadar bir okul bulunur. Bilemiyorum kalacaginiz yere gore hemen de bulunabilir. En iyisi size yakin oturan bir Turk aileden bu konuda yardim isteyin, onlar yol gosterecektir.

   Sil
 23. Ben 9.sınıf öğrencisiyim. Eğer İngiltereye yerleşirsem orada 7.sınıftan mı başlayacağım?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Mantiken 11.sinifa olmasi lazim cunku senin yasindakiler burada 11.sinifa gidiyorlar. Ingiltere'de siniflar ogrencinin yasina gore belirleniyor. Iki sinif ustu olmasi bile bir dert degil, buradaki egitim sistemi Turkiyeye gore her halukarda cok basit. Ama mutlaka senin seviyene uygun bir sinifa yerlestireceklerdir.

   Sil
 24. merhaba ben 17 yasındayım.yani lise 3. sınıftayım üniv i ingiltere de okumak istiyorum sizce saglıklı olur mu ?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Saglikli olur, ama mantikli olur mu diyorsan eger, burada universite okuyacak paraniz varsa neden olmasin? Tek sorun universite harc parasi yuksekligi (10000-15000 sterlin arasi) ve burs alamaman olacak. Belki Turkiye'de universite okuyup buraya burslu olarak mastere gelmek veya sadece dil okuluna gelmekte iyi bir secim olabilir. Karar senin.

   Sil
 25. tesekkur ederim :)

  YanıtlayınSil
 26. Merhaba Ahmet Bey

  Ben üniversite hocasıyım. 2010-11 eğitim yılında İngiltere de araştırma bursu kapsamında ailecek kaldık. Kızım ilkokul 1-2 ve 3 'ü okudu. Bir yıl İngiltere de year 5/6 okudu. Gelince il milli eğitimden denklik alıp aynı okulundan ayrıldığı sınıfına dönerek 5 i okudu. Şimdi 6ncı sınıf ilk dönemden sonra başka bir okula naklini yaptırmak istedik. Her iki okul da kabul ettiği halde 4ncü sınıf notları girilmediği için sistem nakle izin vermedi. İl milli eğitim de çareyi bakanlığa yazmakta buldu. Çünki İngiltereden aldığımız yıl sonu karnede not yok sadece derslere ait başarı durumunu belirten öğretmen açıklamaları var. Burada bakanlığın bir açığı var bakanlıktan gelecek talimatı beklemek zorundayız bu arada kızım da yeni okulunda kayıtsız

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Sizin için şanssız bir durum olmuş hocam :( Size tavsiyem bakanlıktan cevabın gelmesi için birebir olayın takipçisi olmanız. Bunu eski zamanlarda bakanlıktan yine bir cevap için 6 ay bekleyen biri olarak yazıyorum.

   Sil
 27. Merhaba Ahmet hocam

  Ben Nisan ayında İngiltere'ye aile birleşimi vizesiyle gidiyorum.18 yaşındayım lise bitti.Oraya gittikten sonra eğitimde hangi aşamalardan geçicem.İngilizcede bilmiyorum biraz tedirginim bu konuda şimdiden teşekkürler

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Istersen burada kolejlere gidip meslek sahibi olmak icin sertifika alabilirsin. Veya universiteye gitmek icin gerekli A-level veya diger egitimlerini tamamlayip universiteye gidebilirsin.

   Sil
 28. ben 7. sınıfa gidiyorum. derdimi anlatacak kadar ingilizce biliyorum ve liseyi İngilterede okumak istiyorum . ne yapmalıyım ??

  YanıtlayınSil
 29. Ingilterede lisans egitimi alip,Turkiyede calismak isteyen biri olarak bir soru soracaktim. Sizce YOK Ingiltereden alinan lisans egitimi denkligini ne kadar bir surede verir? Bu konuda yardimci olursaniz sevinirim..

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. eskiden bu süre uzundu....şimdi 15 günde en çok denklik veriliyormuş....dilekçe ile yök denklik birimine başvurmanız gerekiyor.

   Sil
 30. Ahmet hocam Ankara'dan mrb...
  Ben 1 yıl için eşim, 4 ve 9 yaşındaki iki çocuğum ile londraya eylül ayı başında geleceğim. Regend's üniversitesinde/Londra'da master için.Okulla ilgili bilgilerinizi okudum. Benim merak ettiğim çocukların okul ihtiyacını güvenli şekilde giderebileceğim, 1200 doları geçmeyecek şekilde, benim ulaşımımı da dikkate alarak hangi semtte ev kiralayabilirim.çocukklara ev yakın olsun...ben metro ile giderim. Gelmeden internetten kiralayabilir miyim.Bir de Okul konusunda geç kalmamak için ne yapmalıyım?Eylül geç olur mu?
  tşk ederim.

  YanıtlayınSil
 31. merhabalar ahmet bey
  ben 10 sene ıngılterede kaldıktan sonra 1997 de turkıyeye dondum fakat bagımı koparmadım.serbestlımı 1993 senesınde aldım. sımdı kısmetse ıngıltereye yerlesmeyı dusunuyorum yıne .burda lıse 1 gıden 14 yasında bır kızım ve ılkokul 2 ye gıden 7 yasında bır kızım var ufak olan dedıgınız gıbı oraya adapte olur fakat buyuk olan hedeflerı olan turkıye de 1200 .olarak derece yapıp cağaloğlu lısesınde okuyan basarılı bır ogrencı tek hedefı de avukat olmak hayırlısıyla.buyuk kızım ıcın bana yapmam gereken tavsıyelerı verırsenız cok memnun olurum
  tesekkurler

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Mustafa bey size bir tavsiye vermem çok zor. Sizi kendi yerime koyuyorum, bende açıkçası ne yapacağımı on kez düşünürdüm. Özellikle büyük kızınızın durumunu duyunca. Şu an 14 yaşında, seneye 15 olacak, 15 yaş burada 11.sınıf demek, yani lisenin son yılı, sınavların yapıldığı yıl. Burada öğrenciler 9.sınıfta GCSE sınavlarına hazırlanmaya başlar, 10. ve 11. sınıfta sınavlara girerler. Hatta bu sene yapılan bir uygulama ile sınavlar 11.sınıf içine toplandı. Buradaki sistemi biliyor olmalısınız; liseden aldıkları GCSE notları ile koleje giderler, iki yıl sonrası üniversite. Kızınızın gelip o kadar kısa süre içinde sisteme adapte olması çok zor. Dersleri ve İngilizce'si Türkiye şartlarına göre çok iyi olsa bile burda zorlanacaktır. En kritik sınav dönemlerinde o sistemin içine dalacak. Birde Türkiye durumu çok iyi diyorsunuz. Ben büyük konuşmayayım ama kendi kızım olsa böyle bir durumda getirmeye cesaret edemezdim herhalde. Ama siz siz olun başkalarının da fikrini alın lütfen. Belki ben yanılıyorumdur.

   Sil
  2. tesekkurler tavsıyelerınız ıcın

   Sil
 32. İngiltere bence çok güzel bir yer tavsiye ederim <3. :D

  YanıtlayınSil
 33. merhabalar ahmet bey

  ben 16 yasındayım lıse 2.sınıf ogrencisiyim vede seneye yanı 2014 de ingilterede devam etmek istiyorum orada amcamlar yasıyor onların yanında konaklama olanagım var benım merak ettıgım konu bu olay soz konusumu yanı ben orada okuyabılırmıyım ? vede orada devamsızlık soz konusumu bır sey daha sormak ıstıyorum ıngılterede okumus olursam ben hangı kademe de bulunmus oluyorum lutfen bana yardımcı olunuz

  sımdıden tessekürlerr .

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Vize sorunun olmazsa okuyabilirsin tabii ki. 16 yas burada universite oncesi kolejin ilk sinifi yani seneye son sinifi olacaksin demektir. Ama lise egitimini burada almadigin icin sıkıntılı bir sürece gireceksin demektir. Muhtemelen hayal ettiğin bölümleri okuyamayabilir veya eğitimini oldukça uzatmak zorunda kalabilirsin.

   Sil
  2. Merhabalar ahmet bey

   Sizden son birşey daha isteyebilirmiyim rica etsem sixt from hakkında bilgilendirebilirmisiniz ? Vede sizce ingilizcede B2seviyesi uygunmudur

   Sil
  3. Merhaba ben bu yıl son sınıfım ve üniversteyi londrada okumayı planlıyorum oraya gelmek için ygs lys gibi sınavların notu önemlimi ?

   Sil
  4. Ingiltere'de üniversite okumak için lys veya ygs sınavına girmene gerek yok. lise diploması ve iyi lise notların yeterli. ama üniversite öncesi iyi seviyede ingilizce bilmen gerekiyor(ielts; min. 5.5) ve ayrıca üniversite öncesi ingiltere'de bir yıl foundation (hazırlık) kursu alman gerekiyor. Bu aşamaları başarılı bir şekilde geçtikten sonra üniversiteye geçiş yapabilirsin.

   Sil
 34. Merhaba Ahmet abi
  Öncelikle verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim çok faydalı oldu.Lise 3.sınıf öğrencisiyim 17 yaşında olucam bu mart ayında ve liseyi İngiltere'de okumak istiyorum.Daha öncede ingilterede 3 yıllığına bulundum ve key stage 1 ve key stage 2 nin yarısını tamamlayarak ilticamız kabul olmadığından türkiyeye döndük.İngilizcemi taze tutmaya çalıştım ve upper
  intermediate düzeyinde grammer konuşmada ise herhangi bir sorun yaşamadan ingiliz birisiyle rahatlıkla konuşuyorum.Sorum şu olacak 12.sınıf eğitimini bilmiyorum ve 12.sınıfı orda okuyup ardından üniversiteyide orda okumak istiyorum ayrıca lisedeki notlarımda iyi.Kalacak yerim var burdada lise eğitimini tamamlamak istemiyorum çünkü yeteri düzeyde dil eğitimi almıyorum(haftada 6 saat ingilizce imtermediate düzeyde) biraz bilgilendirseniz çok mutlu olurum şimdiden cevabınızı merakla bekliyorum!!

  YanıtlayınSil
 35. Merhabalar Ahmet Abi
  Ben 17 yaşında lise 3 öğrencisiyim ve yurt dışında lise eğitimimi tamamlayıp burada üniversiteye sınavsız giriş yapmak istiyorum.Oradaki lise eğitiminden nasıl devam edeceğim konuda bilgi verir misiniz. Buradaki notlarım gayet iyi ve grammer olarak ingilizcem upper intermediate ve konuşma dilinde bir ingilizle rahatlıkla konuşup anlaşabiliyorum.Yurt dışında lise diploması alıp buradan mı devam etsem daha iyi olur yoksa oradan devam edip eğitim sürecimi uzatmam mı ?(ki bunda hiç bi sorun yok) Cevabınızı merakla bekliyorum

  YanıtlayınSil
 36. Ben şanlıurfa sosyal bilimler lisesi öğrencisiyim. 3. Sınıfa geçtim.. ailemin londra ya taşınma durumu var. Oraya okul nakli olur mu olursa nasıl olur. Nezaman en geç nakil işlemleri yapılır?
  (Lütfen. .en kısa zamanda cevap vermeye çalışın :) )

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Nakil işlemi diye birşey yok, burada belediyenin eğitim ofisine başvuracaksınız. O sizi yaşınıza uygun bir okula yerleştirecek. Bu arada Türkiye'den eğitim durumunuzla ilgili belgelerinizi almayı ihmal etmeyin.

   Sil
 37. Merhabalar Ahmet Hocam.
  Esim dolayisiyla Londra'da yasiyoruz. Burada dogan nursery school egitimini Londra'da almis bir kizim var, babasi ingiliz vatandasi fakat bizim önümüzdeki yil Turkiye'ye donme durumumuz soz konusu, kizim bes bucuk yasinda ve turkcesi cok kotu, turkiyeye donmemiz durumunda bir ingiliz vatandasi olarak turk devlet okullarinda egitim alma sansi ve egitime adapte olabilme durumu nedir? Yardimci olursaniz cok sevinirim.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Yaşı küçük olduğu için sorun olmaz diye düşünüyorum. Türk okulunda Türkçesi kısa zaman içinde gelişecektir. Ama sadece yabancı dil konuştuğu için ilgiden dolayı farklı sorunlar yaşayabilir.

   Sil
 38. Merhaba ahmet abi ben Türkiye'den ingiltere ye yeni geldim. lise 2 de iken buraya taşındık. Şimdi ingilizcemi geliştirmek için Koleje başlayacam.
  Uni ye gitmek istiyorum nasıl bir eğitim süreci beni bekliyor??

  YanıtlayınSil
 39. Merhaba ahmet bey ben 16 yaşında lise 2 öğrencisiyim üniversite eğitimimi ingilterede almak istiyorum. Ingilterede insaat muhendisligi okumak icin burada sayısal mı secmeliyim farkedermi . Ailemin beni okutabilecek durumu var . Karşıma bir sorun çıkar mı . Aydınlatırsanız sevinirim .

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Sayısal seçersen üniversiteye başvuruda sunduğun dersler daha avantajlı olmanı sağlayabilir.

   Sil
 40. Merhaba Ahmet Bey , 1 yıllığına dil okuluna gelmek istiyorum , yalnız 2 cocugumu da getirmeyi planladım. Ingilizcleri gayet iyi , seneye 5. Sınıf olacaklar . Seneye Ordaki devlet okuluna başlatabilir miyim ? Simdiden başvuru yapmalı miyim ?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Mümkün ama okula yazdırmak için sabit bir adresiniz olmalı ve okula kaydolmak için sıra beklemeniz gerekiyor. Bu da gittiğiniz şehire göre birkaç ayı bulabilir. Bu nedenlerle önümüzdeki yılın okulu açılmadan en az 2-3 ay önce orada dil okuluna başlamanız icap etmek gerekebilir.

   Sil
 41. meraba ahmet bey ben 17 yasındayım aılemle bırlıkte geldım yaklasık 3 ay oldu suan ıngılızce ıcın koleje gıdıyorum bu 1 yıl surecek fakat sonrasında ne yapıcagımı benı nelerın bekledıgını bılımıyorum yardımı olursanız sewınırım tesekurrler..)

  YanıtlayınSil
 42. Ahmet be merhabalar size bir sorum olacak 4 ay sonra 3 yıllığına bir görev için yurt dışına gidiyorum iki çocuğum var ve ikisi de yurtdışında okula başlayacaklar ancak gittiğim ülkede Türk okulu yok İngilizce ve Fransızca eğitim veren özel okullar var çocuklar yabancı dil bilmedikleri için sıkıntı yaşarlar mı sonuçta sadece Türkçe konuşulanları anlayabiliyorlar

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Lise seviyesi altindaki cocuklar sikinti pek yasamazlar ve tahmin ettiginizden cok daha cabuk adapte olurlar. Lise seviyesi ve ustu cocuklar ise arkadas edinmede bazen sorunlar yasayabiliyorlar.

   Sil
  2. TEŞEKKÜR EDERİM AHMET BEY

   Sil
 43. Aydınlattıgınız ıcın tesekkürler keske orada yetistirilebilsek :/

  YanıtlayınSil
 44. Ahmet Bey,

  Uzun zamandan beri bilgilerinizi paylaşıyor olmamı şansımız açıkçası..teşekkürler

  Benim de 1-2 sorum olacak,zaman ayırır yazarsanız çok sevinirim:
  2 kızım var benim ve iksi de avrupa birliği vatandaşı ve Ankara'da ODTÜ kolejinde okuyorlar.5nci sınıf (11 yaşını bitiriyor) ve 8nci sınıf (14 yaşını bitiriyor).Daha iyi eğitim ve adına annleriyle birlikte Londra'ya gönderme niyetindeyim.Zamanlama ve okul seçimi ile ilgili soru işaretlerim var.Dil konusunda fena değilller,ne öğrenirsiniz??

  Teşekkürler,Levent

  YanıtlayınSil
 45. İyi günler Ahmet Bey Üniversite için ayrıntılı bir bilgiye ihtiyacım var ve açıkçası ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Gerek oturulacak yer gerekse de okul size ulaşabileceğim ve ayrıntılı bir şekilde konuşabileceğim bir yer var mı ? Dönüş yaparsanız çok sevinirim çok bilgisizim.

  YanıtlayınSil
 46. Ahmet Bey merhaba;
  Bir kaç aydır takip ediyorum sizi ben eylül ayında 3 aylık dil okulu ve sonrasında is kurarak orda kalmayi planlıyorum bu arada benim yaşında ilkokul birinci sınıfa giden bir kızım var oraya geldiğinde ikinci sınıfta olacak bu durumda okul durumu nasıl oluyor yani orda Türk okullarımı var yada bi adaptasyon eğitimi falanmi oluyor bilgi verirseniz çok sevinirim...
  Uğraş MECİT

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba. İngiltere'de bol miktarda yabancı yaşadığı için intibak eğitimi konusunda oldukça tecrübeliler. Çocuğunuz için oraya alışmak pek zor olmayacaktır. Türk okulları genelde dernek veya kültür merkezi olarak haftasonu eğitim vermekte, bulunduğunuz yerde var mı diye araştırın, çok faydalı olacaktır.

   Sil
 47. Merhaba Ahmet abi ben 9.sınıf (lise 1) öğrencisiyim seneye (10.sınıf olmuş olacağım) İngiltere'ye taşınma durumu olabilir dil kursuna falan gideceğim İngilizcemi geliştirmek için okul durumum nasıl olacak nasıl okuyacağım ingilizcem çok iyi oldugu söylenemez nasıl olacak bilgi verir misin teşekkürler..

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Orada seni yaşına uygun bir okula yerleştirecekler. Özellikle konuşma ve konuşulanları anlama konusunda sorun yaşayacaksın. Bu nedenle bol bol yabancı film ve dizi izleyerek kulağını İngilizceye alıştırmanı tavsiye ederim.

   Sil
 48. Merhaba Ahmet Hocam,
  Ben 15 yaşında 9.sınıf öğrencisiyim, Konya'da oturuyorum. 11-12 yaşından beri sürekli yabancı dizi/film izliyorum. Artık altyazıları ingilizceye çevirip, okuyup anlamaya ve düşünmeye çalışıyorum. Derslerde en çok İngilizce'ye vakit ayırmam, biyoloji tarih gibi ezber derslerde zorlanmama neden oluyor. Ben bunu pek dert etmiyorum ama üniversiteyi İngiltere'de okuyabilmem için iyi notlara sahip olmam şart sanırım-çünkü ailemin beni özel okutacak durumu yok- Şuanki ingilizce seviyem Intermediate. 11. Sınıfta Dil bölümünü seçmeli miyim? Şimdiden ingilizce dil/kültür kurslarına kayıt olmalı mıyım? Blogunuz için teşekkürler.

  YanıtlayınSil
 49. Merhaba Ahmet bey
  ben londra ya gecen yil tasimdim ailemle birlikte ve şuan bir college a gidiyorum dilim icin .benim sorunum. Ben ingilizce bildigime dair bir sertifikayi aldiktan sonra ne yapicagimi bilmiyorum yani benim bu college larin nasi isledigine dair fazla bi fikrim yok .Sanirim kolej oluyo turkcesi. kolejdeki danismanlara sorucam tabiki ama en azindan bi fikrim olsun istiyorum . Eger bilgilerinizi paylasirsaniz cok sewinirim . Teşekkurler

  YanıtlayınSil
 50. Merhaba Ahmet bey
  ben londra ya gecen yil tasimdim ailemle birlikte ve şuan bir college a gidiyorum dilim icin .benim sorunum. Ben ingilizce bildigime dair bir sertifikayi aldiktan sonra ne yapicagimi bilmiyorum yani benim bu college larin nasi isledigine dair fazla bi fikrim yok .Sanirim kolej oluyo turkcesi. kolejdeki danismanlara sorucam tabiki ama en azindan bi fikrim olsun istiyorum . Eger bilgilerinizi paylasirsaniz cok sewinirim . Teşekkurler

  YanıtlayınSil
 51. Merhaba Ahmet bey
  Ben londraya taşinali 1 yil oldu ve bir yildir bi college e gidiyorum. Sanirim kolej türkcesi . Bu kolejde ingilizce egitimi aliyorum . Sertifikayi aldiktan sonra baska bir meslek yada farkli bir kurs deneyebiliyosun ama benim bu sertifikayi aldiktan sonra ne okuyicami yada ne uzerine calisicami bilmiyorum kararsizim ve . Aslinda tam olarak bu kolejin işleyisinide bilmiyorum. Tabiki bunu kolejdeki danismanlara sorabilirim fakat oncesinde bir fikrim olsun istiyorum eger bir bilginiz varsa ve paylasirsaniz cok sewinirim. Tesekkurler

  YanıtlayınSil
 52. Merhaba Ahmet Bey,
  Benim 5 yasinda bir oglum var, 5 yildir ingilteredeyiz. Okula yeni basladi. Egitimine burda devam etmesi yonunde cekincelerim var. Ingilterede gordugum kadariyla universite mezunu fazla yok, ve universiteler bos, belli bolumler haric. Insanlar genelde burda tip yada hukuk tercih ediyorlar ve girebilmekte cok kolay degil. Benim sorum turkiyede liseyi bitirip ingilterede okumak daha mi mantikli bir yol. Yoksa ingiliz sisteminden gelen bir turkde basarili olabilir mi bu ulkede. Etrafima baktigimda basarili olabilen sayisida cok fazla degil acikcasi. Bu beni biraz korkutuyor ve turkiyede mi egitimi tamamlamak daha mantikli sorusunu getiriyor bana. Bu konuda fikirlerinizi sunarsaniz cok sevinirim. Cocugu ya orda yada burda okutmak taraftariyim, aradaki degisikliklerden her cocugun etkilenecegini dusunuyorum. Tesekkurler.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Ben olsam çocuğumu imkan varsa İngiltere'de okutmak isterdim. Türkiye'de çokta iç açıcı bir eğitim sistemimiz var sayılmaz. En azından öğrenci orada huzurlu bir şekilde, yarış atı gibi çalışmadan eğitim alabiliyor.

   Sil
 53. Merhaba Ahmet Bey, Yurt dışında lise okumak için maddi yeterliliğimiz yok fakat yurt dışı lise bursu kazanmak istiyorum. öncelikle şunu söyleyeyim şuan 15 yaşımdayım ve seneye 11. sınıf olacağım. 9 ve 10. sınıf lise notlarımın ortalaması 70 civarında fakat kendime belirlediğim hedef sonucu son 2 sene notlarımın çok daha yüksek olacağını söylemekteyim. İngilizcem gerçekten çok iyi rahatlıkla kendimi ifade edip diyaloglar kurabiliyorum sanat konusunda çok başarılıyım, bilimle fazlasıyla ilgiliyim ve bilimle ilişkili bir meslek istiyorum. yurt dışında burs kazanmak için izlemem gereken yolları, girmem gereken sınavları bana detaylı olarak anlatır mısınız yada en azından beni bu konuda rahatlıkla bilgi alabileceğim birine yönlendirir misiniz ?

  YanıtlayınSil
 54. Merhaba Ahmet Bey, Yurt dışında lise okumak için maddi yeterliliğimiz yok fakat yurt dışı lise bursu kazanmak istiyorum. öncelikle şunu söyleyeyim şuan 15 yaşımdayım ve seneye 11. sınıf olacağım. 9 ve 10. sınıf lise notlarımın ortalaması 70 civarında fakat kendime belirlediğim hedef sonucu son 2 sene notlarımın çok daha yüksek olacağını söylemekteyim. İngilizcem gerçekten çok iyi rahatlıkla kendimi ifade edip diyaloglar kurabiliyorum sanat konusunda çok başarılıyım, bilimle fazlasıyla ilgiliyim ve bilimle ilişkili bir meslek istiyorum. yurt dışında burs kazanmak için izlemem gereken yolları, girmem gereken sınavları bana detaylı olarak anlatır mısınız yada en azından beni bu konuda rahatlıkla bilgi alabileceğim birine yönlendirir misiniz ?

  YanıtlayınSil
 55. Ahmet bey sanırım yanlış yazmışım kafam çok karışıktı çok özür dilerim yurtdışı ümiversite bursları için yazmak gerekirken lise için yazdım çok üzgünüm. ingiltere üniversite bursu hakkında beni aydınlatır mısınız ?

  YanıtlayınSil
 56. Merhaba, ben İstanbul'da okuyan bir, lise ikinci sınıf öğrencisiyim. Gerek Türkiye'de olanakların kısıtlı olmasından, gerekse kariyer açısından faydalı olmasından dolayı astronomi üzerine, üniversite eğitimimi İngiltere'de almak istiyorum. Liseyi Türkiye'de okuduktan sonra oraya geçişim ne tür sorunlar teşkil eder benim açımdan? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Yazınız bir harika. İyi günler...

  YanıtlayınSil
 57. Hocam merhaba, ekim ayında kısmet olursa ingiltereye iş kurma sebebi ile gelecegim.En büyük sıkıntım 9 yaşında 4 ncü sınıfa geçen oğlum.ilk düşüncem eşimi ve oğlumu önümüzdeki haziran ayında yanıma almak.en azından ilk okulu türkiyede tamamlar düşünüyorum.ingilizcesi hiç denecek kadar az.hemen getirmelimiyim?.yoksa ilk okulu bitirdikten sonramı getirmeliyim.? 9 veya 10 yaşında ingiltereye gelse Key stage 2 seviyesinde okula adapte olması nasıl olur.ne gibi zorluklar yaşarız.Konu hakkından yardımlarınızı rica ederiz.

  YanıtlayınSil
 58. Merhaba Ahmet Bey. Ingiltere matematik mufredatini öğrenebilir miyim

  YanıtlayınSil
 59. Merhaba. Ben 13 yaşındayım. bu yıl TEOG'a gireceğim. Ama sonucum ne olursa olsun İngiltere'de teyzemin yanında lise okumayı daha çok istiyorum. Bunun için velayetimin teyzemde olması gerekli mi? Soruma cevap verirseniz çok sevinirim.

  YanıtlayınSil
 60. Liseyi İngiltere'de okumak için (İngiltere'de teyzem yaşıyor) velayetimin teyzemde olması gerekir mi?

  YanıtlayınSil
 61. Merhaba. Ben 13 yaşındayım. bu yıl TEOG'a gireceğim. Ama sonucum ne olursa olsun İngiltere'de teyzemin yanında lise okumayı daha çok istiyorum. Bunun için velayetimin teyzemde olması gerekli mi? Soruma cevap verirseniz çok sevinirim.

  YanıtlayınSil
 62. Merhaba,
  Ben 10.sınıf öğrencisiyim. Üniversiteyi İngiltere'de okumak istiyorum. Ancak Türkiye'den üniversite için gidersem özel bir üniversitede okumam gerekecek ve maliyeti gerçekten yüksek olacak diye düşünüyorum. 11.sınıfta İngiltere'de okuyabilirsem oradan alacağım iki yılda not ortalamamla bir devlet üniversitesine girebileceğim zannedersem. 11. Sınıfta tek başıma İngiltere'ye yerleşmem için ne yapmam gerekiyor? Araştırmalar yaptım fakat pek mantıklı cevaplar alamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim, şimdiden teşekkürler.
  Buse

  YanıtlayınSil
 63. Merhaba Hocam.Ben de yurtdışı görevlendirme ile İngiltereye gitmeyi düşünen bir öğretmenim.Ben daha çok çalışma saatlerini ve günlerini merak ediyorum.Haftaiçi kaç saat?Yarım gün mü?Ekonomik olarak tatminkar mı?Öğretmenlik dışında bir iş yapacak vakit var mı?MATEMATİK ÖĞRETMENİ.

  YanıtlayınSil
 64. İngiltere'de yaşamak ve okumak çok zor mu? Ve oraya uyum sağlamakta zorlandınız mı? Siz ne kadar sürede uyum sağladınız?

  YanıtlayınSil
 65. Merhaba Ahmet Bey. 2017 temmuz ayı içinde ailemle Londra'ya geleceğiz. Sorum: şu an 1. Sınıfa giden çocuğum var. Çocuğumun oradaki eğitim sistemine katılımı nasıl olacaktır? (Dil yeterliği yok). Teşekkürler.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Selamlar. Yaşına uygun bir sınıfa yerleştireceklerdir. Eğitim genel olarak basit seviyede olduğu için zorlanma yaşamayacaktır. Dil konusunu soru etmeyin, kısa sürede adapte olacaktır. Çocuklar tahmin ettiğimizden ve bizden daha kısa sürede dil ve okula adapte oluyorlar.

   Sil
  2. Merhaba Ahmet Bey,

   Bizimde belge sürecimiz tahminen temmuz gibi sonuçlanacak. Kızım 7 yaşında 1. sınıfa gidiyor. Ve şuanda İngiltere de bir sonraki yılın okul kayıtları tamamlanmış. Oturum izni çıkmadan sadece ev tuttuğumda çocuğu okula kayıt ettirebiliyor muyum? Yada belgelerim tamamlandığında kayıt ettirmek için sorun yaşarmıyım. Bilginiz var is paylaşmanızı rica ederim. Teşekkürler.

   Sil
  3. Vize türünüzü bilmediğim için yorum yazamıyorum. Ama okula yazdırmak için oturum almanıza gerek yok. Oturum almak 5 yıllık bir süreç, çocukta bu kadar süre beklemeyeceğine göre :)

   Sil
 66. Ahmet hoca ben şimdi lise 1 okuyorum ve ingilterede ünuversite okumak istiyorum bunun için sizden bilgi bekliyorum

  YanıtlayınSil
 67. Merhaba hocam. Ben dil bölümünde okuyup ön dil olarak ingilizceyi öğrenmek hedefimdir. Liseyi bitirdikten sonra universitesiyi yurtdışında okumak istiyor ve daha farklı meslekler yapmak istiyorum orada. Bu mümkün mü ?

  YanıtlayınSil
 68. Merhaba Ahmet Bey,
  Blogunuzu Ingiltere`ye gelme durumum ortaya cikinca "cocuklarimin egitim durumu nasil olacak" diye arastirirken buldum ve begeniyle takip ediyorum. Verdiginiz bilgilerin benim durumumda olan insanlar icin cok onemli ve degerli oldugunu da belrtmeden gecemeyecegim. Bu guzel bilgileri bizlerle paylastiginiz icin cok tesekkur ederim.
  Size 2 sorum olacak' ben nisan 2017 itibariyle sirket ici transferle Ingiltere`de goreve basladim. 01.01.2005 dogumlu halen Turkiye`de 6. sinifa devam eden ikiz cocuklarim var. Ailem Haziran ayi basinda Ingiltere`de olacak ve cocuklarim burada okullar kapanana kadar 7. sinifa devam edecekler. Onumuzdeki yilda 8. sinifi bitirdikten sonra Turkiye¬ye donecegiz..
  Turkiye`ye dondugumuzde cocuklarim 9. sinifa(yani Lise`ye)mi gidecekler, yoksa 8. sinifa mi.?
  Vereceginiz degerli bilgiler icin simdiden tesekkur eder, Saygilar Sunarim.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba Turgut Bey,
   benim kızım da 7. sınıfı bitirince İngiltere'ye gitmiştik. Bir sene sonunda döndüğümüzde MEB il müdürlüğüne intibak için başvurduk. İntibak kuruluna yönlendirdiler. Getirdiğimiz okul belgelerinin tercümesi üzerinden intibak işlemi yapıldı. Kızım İngiltere'de doğum yılına göre sınıfı belirlendiğinden 9.sınıfa devam etmişti. Orada 9. sınıf okuduğu için burada intibakıda 10. sınıfa yapıldı, bir sene kazancı olmuş oldu. TEOG sınav puanı olmadan oturduğumuz yere yakın bir okula yerleştirildi. Yerleştirme yaparlarken intibak kuruluyla konuşma fırsatımız oldu Fen Lisesi hariç (oradaki puanlarının iyi olmasının etkisi oldu) iyi bir anadolu lisesine nakil yapıldı ve kaydını yaptırdık. Çocukların sene kaybı olmuyor.

   Sil
 69. Hocam, ben şu an 10. Sınıf öğrencisisiyim ve Oxford, Cambridge üniversitelerinde okumak istiyorum. Kendi okulumda başarılı bir öğrenciyim fakat benim kafama takılan gcse sınavları. Yani İngiltere'ye gitsem bile onları kaçırmış olduğum için Cambridge'de okuma şansım kalmıyor mu? Ya da bu sınavlara sonradan girebilir miyim? Hiçbiri olmazsa bu üniversitlere Türkiye'den nasıl geçiş yapabilirim?

  YanıtlayınSil
 70. merhaba ahmet bey.4-5 yaşlarında 2 oğlum var.ingilterede doğdular.2ve 3 yaşlarında turkıyeye döndük.istedikki temelleri burada atılsın.ve cocukları alınan aileleri görüncede korktuk.fakat turkıye bizim için cok zor oldu.ağustos sonu gibi dönebiliriz.5 ve 6 yaşlarında olacaklar.buyuk oğlum devam etseydi 2 küçük oğlum 1 sınıfta olacaklardı.şimdi başlasalar ikiside 1 den mi başlar.tabi ingilizcede sorun ve biz ailelerin en buyuk sorunu onların psikolojileri.yabancı bir ortam vede buyuk oğlum hiç istemiyor sevmiyor ingiltereyi.ziyaret amaçlo gittiğimizde dahi hep ağloyordu.korkuyorum yabancı olduklarını hissedecek ve hissettirecekler.en buyuk korkum ise cocuk alınma olayları..tavsiyelerinize ihtiyacım var.

  YanıtlayınSil
 71. Merhaba Ahmet Bey
  3 yıldır kreşe giden 6.5 yaşında bir oğlum var 1 yıllığına Oxforda geldiğimiz için burda Primary school'a başladı. Öğretmenler year 2 den başlatmışlar ancak nisanda year 2 yi tamamlayamadan Türkiyeye geri döneceğiz. Bu durumda Türkiyede birinci sınıftan mı ikinci sınıftan mı devam etmeli kafam çok karıştı. Bu arada neden year 2 den başlattıklarını da tam anlayamadım. Okumayı uzun zaman önce kendi kendine öğrendi ama yazamıyor. İngilizceye de bir ilgisi vardı ve kendince birşeyler öğrendi. İletişim kurabiliyor. Bunlar year 2 için yeterli mi bilemiyorum. Acaba burda öğretmenleri ile konuşup year 1 'e transferini düşünürler mi diye mi sorsam. Bilgi verebilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler ..

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Öğretmenler year 2 den başlatmışlar derken, bunu başvuru ve kayıt esnasına size söylemiş olmalılar. Sanki sonradan haberdar olmuş gibi yazmışsınız? Yaşına göre year 2 ye almışlardır. Bence year 1 veya year 2'ye fazlaca takılmayın, zaten kısa süre kalacakmışsınız; İngilizceyi öğrenebildiği kadar öğrensin. Bu karınız olur. Ayrıca isteğe göre sınıf değiştireceklerini sanmıyorum. (Yine de deneyebilirsiniz.) Ancak Türkiye'de hangi sınıftan başlatırlar o konuda bir fikrim yok. Normalde TR'de okuduğuna denk bir sınıfa verirler ama siz orada okulu tam olarak bitirmeyeceksiniz, nasıl olur bilemiyorum.

   Sil
 72. Öncelikle merhaba ben Ankara da lise 1 e gitmekteyim.Lise hayatımı İngililterede devam etmek istiyorum ve oraya tek başıma gideceğim ve cidden çok ama çok istiyorum ailem de bu konuda sonuna kadar destek vermekte ne yapmam gerekir ve orada eğitime ne zaman başlayabilirim şimdiden teşekkürler :)

  YanıtlayınSil